New Zealand
Tiếng Việt
Westlake Girls' High School

Westlake Girls' High School

Địa chỉ
2 Wairau Road, Takapuna, North Shore City, Auckland
điện thoại
09-4894169

Về Westlake Girls' High School

loại trường học
Trung Học Cơ Sở
cấp
9-15
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
404
Decile
9
Số lượng học sinh
2167
giới tính
Trường Nữ sinh
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1957-01-26
Dân tộc
European/ Pakeha46.33%
Maori8.36%
Pasifika5.67%
Asian33.77%
MELAA4.12%
Other1.75%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường