New Zealand
Tiếng Việt
Takapuna Normal Intermediate

Takapuna Normal Intermediate

Địa chỉ
54B Taharoto Road, Takapuna, North Shore City, Auckland
điện thoại
09-489 3940

Về Takapuna Normal Intermediate

loại trường học
Trung Học Cơ Sở
cấp
7-8
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
381
Decile
9
Số lượng học sinh
643
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1970-01-26
Dân tộc
European/ Pakeha40.35%
Maori4.76%
Pasifika2.58%
Asian45.79%
MELAA6.11%
Other0.41%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường