New Zealand
Tiếng Việt
Sunnybrae Normal School

Sunnybrae Normal School

Địa chỉ
36 Sunnybrae Road, Hillcrest, North Shore City, Auckland
điện thoại
09-4435058

Về Sunnybrae Normal School

loại trường học
Tiểu Học
cấp
1-6
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
379
Decile
7
Số lượng học sinh
393
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1966-02-02
Dân tộc
European/ Pakeha23.50%
Maori6.87%
Pasifika9.09%
Asian54.99%
MELAA4.88%
Other0.67%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường