New Zealand
Tiếng Việt
St Thomas School (Auckland)

St Thomas School (Auckland)

Địa chỉ
Allum Street, Kohimarama, Auckland City, Auckland
điện thoại
09-5283938

Về St Thomas School (Auckland)

loại trường học
Tiểu Học
cấp
1-8
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
370
Decile
10
Số lượng học sinh
829
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1954-01-26
Dân tộc
European/ Pakeha51.14%
Maori4.12%
Pasifika3.79%
Asian30.66%
MELAA9.53%
Other0.76%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường