New Zealand
Tiếng Việt
Selwyn College

Selwyn College

Địa chỉ
Kohimarama Road, Kohimarama, Auckland City, Auckland
điện thoại
09-5219610

Về Selwyn College

loại trường học
Trung Học Cơ Sở
cấp
9-15
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
420
Decile
4
Số lượng học sinh
1480
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1956-02-01
Dân tộc
European/ Pakeha49.13%
Maori8.33%
Pasifika7.75%
Asian24.18%
MELAA9.21%
Other1.40%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường