New Zealand
Tiếng Việt
Northcote Intermediate

Northcote Intermediate

Địa chỉ
Lake Road, Northcote, North Shore City, Auckland
điện thoại
09-4811400

Về Northcote Intermediate

loại trường học
Trung Học Cơ Sở
cấp
7-8
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
405
Decile
6
Số lượng học sinh
475
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1958-01-26
Dân tộc
European/ Pakeha59.51%
Maori9.51%
Pasifika9.33%
Asian15.67%
MELAA4.75%
Other1.23%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường