New Zealand
Tiếng Việt
Northcote College

Northcote College

Địa chỉ
Kauri Glen Road, Northcote, North Shore City, Auckland
điện thoại
09-4810141

Về Northcote College

loại trường học
Trung Học Cơ Sở
cấp
9-15
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
433
Decile
7
Số lượng học sinh
1249
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1877-01-26
Dân tộc
European/ Pakeha57.96%
Maori10.81%
Pasifika7.66%
Asian18.93%
MELAA3.34%
Other1.31%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường