New Zealand
Tiếng Việt
Glendowie College

Glendowie College

Địa chỉ
21 Crossfield Road, Glendowie, Auckland City, Auckland
điện thoại
09-5759128

Về Glendowie College

loại trường học
Trung Học Cơ Sở
cấp
9-15
Thuộc tính
Trường Công
2023 EQI
391
Decile
10
Số lượng học sinh
1159
giới tính
Trường Hỗn hợp
Số lượng giáo viên
-
Thành lập vào
1961-02-01
Dân tộc
European/ Pakeha63.02%
Maori4.63%
Pasifika4.86%
Asian20.80%
MELAA4.56%
Other2.13%
Khu vực trường
Hiển thị khu vực trường