New Zealand
Tiếng Việt
nhập tìm kiếm...
2 Trig Road, Tuakau, Franklin, Auckland, 0 phòng ngủ, 0 phòng tắm, Section

Liên hệ đại lý

2 Trig Road, Tuakau, Franklin, Auckland

6988m2
SectionNgày đăng 06-14 00:00
Phổ biến nhất

Tuakau Time Sensitive Lifestyle Opportunity - ACT NOW!

Our owners plans have changed and so we present an incredible opportunity to own this premier lifestyle section in the heart of Tuakau, initially intended for their dream home, is now available for you to create your dream oasis.

This section offers the perfect canvas to secure your families future and build your dream home in a safe & friendly country community. Generously spanning 6988 square meters, this north-facing property offers breathtaking rural views, allowing you to enjoy both spectacular sunrises and sunsets.

Located near the Waikato River and just a stone's throw from the Tuakau town centre, this property offers the perfect blend of urban convenience and a sanctuary lifestyle. Ideal for fishing and jet skiing enthusiasts, the nearby boat ramp provides easy access to the river's recreational activities.

Just 10 minutes from Pukekohe, 45 minutes from Auckland Central, and 50 minutes from Hamilton, Tuakau is known for a strong sense of community with a range of amenities, local schools, parks, eateries, and public transport options. Tuakau's continued growth make it an attractive location for those seeking a balance of country lifestyle and city convenience.

7 minutes to Pokeno.

7 minutes to motorway.

5 mins to Tuakau Town Centre

*** All agents and buyers welcome to work in."

vị trí

dữ liệu chính phủ

cập nhật dữ liệu vào : 2024 năm 07 tháng 17 ngày
giá trị xây dựng
giá trị đất$690,000giảm 0% so với năm 2023
CV chính phủ(2023 năm 10 tháng)$690,000giảm 0% so với năm 2023
Cảnh quanNo appreciable view
Độ dốcLevel
Diện tích đất6988m²
Số hiệu chứng thư1028476
Loại chứng thưFreehold
Mô tả pháp lýLOT 2 DP 569897
Hội đồng thành phốWaikato
Mô tả quyền sở hữuFSIM,1/1,LOT 2 DEPOSITED PLAN 569897,6988m2
Đặc điểm xây dựngExternal Walls: Unknown Roof: Unknown
Tình trạng xây dựngExternal Walls: Unknown Roof: Unknown

thông tin trường học

tên
khoảng cách
loại
cấp
Thuộc tính
giới tính
Score
Decile
Pokeno School
3.26 km
Tiểu Học
1-8
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 442
4
Tuakau College
4.97 km
Trung Học Cơ Sở
7-15
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 493
4

lịch sử nhà đất

Need Login
Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!

phát triển bất động sản

quy hoạch đô thị:-
diện tích đất:6988m²
loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:Freehold
quy hoạch đô thị
đường ống ngầm
đường đồng mức
nhà ở chính phủ
khu vực lũ lụt

Dữ liệu khu phố và xung quanh của Trig Road

vay

giao dịch xung quanh

địa chỉ đường phố
khoảng cách
số phòng ngủ
số phòng tắm
diện tích xây dựng
thời gian bán
giá bán
nguồn dữ liệu
27B Leathem Crescent, Pokeno
0.17 km
4
2
-m2
2024 năm 07 tháng 04 ngày
$957,000
Council approved
0.08 km
0m2
2024 năm 06 tháng 05 ngày
$285,000
Council approved
0.18 km
4
176m2
2024 năm 05 tháng 23 ngày
$942,000
Council approved
0.13 km
3
200m2
2024 năm 04 tháng 23 ngày
$973,000
Council approved
1.20 km
4
202m2
2024 năm 02 tháng 08 ngày
$950,000
Council approved

có thể bạn thích

mã bất động sản:PPT8998cập nhật lần cuối:2024-07-23 15:45:34