New Zealand
Tiếng Việt
nhập tìm kiếm...
17 Ivon Road, Otara, Auckland - Manukau, 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, House

giá bán: $606,000

bán vào ngày 2024 năm 07 tháng 11 ngày

17 Ivon Road, Otara, Auckland - Manukau

3
1
89m2
650m2

Nestled in a quiet cul-de-sac at 17 Ivon Road, Otara, Auckland, this freehold property boasts a charming residential(dwelling) built in 1962 with a brick exterior and an iron roof. It features 3 bedrooms, 1 bathroom, a single carpark, and a floor area of 89 square meters on a spacious 650 square meter lot. The property is in average condition both in walls and roof, sitting on a level contour with great potential for subdivision, subject to council approval.

With a capital value that has seen a 60.38% increase from $530,000 in 2017 to $850,000 in 2021, and a HouGarden AVM of $790,000, the latest sale history shows a significant jump from $85,000 in 1992 to $563,000 in 2018. This is a clear indicator of the property's growing value and investment potential.

For families, the property falls within the decile 1 school zones of Rongomai School (contributing) and Tangaroa College (secondary, Year 9-15), ensuring quality education is within easy reach. Close to transport, shops, and minutes away from MIT, AUT, Botany shopping, and Manukau Westfield, this property offers both convenience and comfort.

Updated on July 12, 2024

dữ liệu chính phủ

cập nhật dữ liệu vào : 2024 năm 07 tháng 10 ngày
giá trị xây dựng$50,000giảm -47% so với năm 2017
giá trị đất$800,000tăng 83% so với năm 2017
CV chính phủ(2021 năm 06 tháng)$850,000tăng 60% so với năm 2017
Sàn gỗ ngoài trờiYes
Cảnh quanNo appreciable view
Độ dốcLevel
Diện tích đất650m²
Diện tích sàn89m²
Năm xây dựng1962
Số hiệu chứng thưNA2087/84
Loại chứng thưFreehold
Mô tả pháp lýLOT 249 DP 48892
Hội đồng thành phốAuckland - Manukau
Mô tả quyền sở hữuFSIM,1/1,LOT 249 DEPOSITED PLAN 48892,650m2
Thuế đất$2,547.97 2023/2024
Tình trạng xây dựngExternal Walls: Average Roof: Average
Quy hoạch đô thịResidential - Mixed Housing Urban Zone

thông tin trường học

tên
khoảng cách
loại
cấp
Thuộc tính
giới tính
Score
Decile
Rongomai School
0.35 km
Tiểu Học
1-6
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 521
1
Tangaroa College
0.95 km
Trung Học Cơ Sở
9-15
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 525
1

lịch sử nhà đất

Need Login
Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!

phát triển bất động sản

quy hoạch đô thị:Residential - Mixed Housing Urban Zone
diện tích đất:650m²
loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:Freehold
quy hoạch đô thị
đường ống ngầm
đường đồng mức
nhà ở chính phủ
khu vực lũ lụt

Dữ liệu khu phố và xung quanh của Ivon Road

phân tích khu vực

phân tích dữ liệu - giá nhà tại Otara
biểu đồ giá nhà tại Otara
năm
giá trung vị
biên độ
số lượng bán
2024
$722,750
0.4%
22
2023
$720,000
-12.2%
51
2022
$820,000
-8.9%
45
2021
$900,000
45.2%
111
2020
$620,000
8.8%
80
2019
$570,000
5.6%
68
2018
$540,000
-1.8%
95
2017
$550,000
-
61
2016
$550,000
19.3%
78
2015
$461,000
27.5%
91
2014
$361,500
-
92

vay

giao dịch xung quanh

địa chỉ đường phố
khoảng cách
số phòng ngủ
số phòng tắm
diện tích xây dựng
thời gian bán
giá bán
nguồn dữ liệu
0.41 km
3
1
100m2
2024 năm 04 tháng 14 ngày
$720,000
Council approved
16 Tindall Crescent, Otara
0.47 km
3
1
100m2
2024 năm 03 tháng 22 ngày
$805,000
Council approved
0.26 km
3
1
98m2
2024 năm 02 tháng 25 ngày
$840,000
Council approved
9 Athelstan Place, Otara
0.43 km
6
2
190m2
2024 năm 02 tháng 22 ngày
$1,000,000
Council approved
8 Wroughton Crescent, Otara
0.36 km
3
1
-m2
2024 năm 02 tháng 01 ngày
$900,000
Council approved

có thể bạn thích

cập nhật lần cuối:-