New Zealand
Tiếng Việt
nhập tìm kiếm...
4 Akehurst Avenue, New Lynn, Auckland - Waitakere, 3 phòng ngủ, 0 phòng tắm, House

giá bán: $1,151,915

bán vào ngày 2024 năm 05 tháng 20 ngày

4 Akehurst Avenue, New Lynn, Auckland - Waitakere

3
107m2
960m2

Nestled in the serene Akehurst Avenue, this charming property on a 960m2 freehold land boasts a solid brick and weatherboard construction, with a well-maintained roof and walls, dating back to 1945. It features 3 spacious bedrooms, 2 carparks, and a generous floor area of 107m2. The residence, with a government valuation of $1,725,000, has seen a remarkable CV increase of 87.5% since 2017, reflecting its escalating capital value.

History reveals a latest sale in 2021 for $1,600,000, following a previous sale in 2014 for $765,000. HouGarden AVM estimates the property’s worth at $1,178,500, making it an attractive investment. This home, with its ducted underfloor heat pump and central ventilation, offers year-round comfort, complemented by a private setting and easy access to Lynn Mall and transport.

Educationally endowed, the property falls within the zones of esteemed schools such as Blockhouse Bay Intermediate (decile 5), Green Bay High School (decile 8), Kelston Boys' High School (decile 3), and Kelston Girls' College (decile 2), ensuring a quality education for the family.

Updated on May 20, 2024

dữ liệu chính phủ

cập nhật dữ liệu vào : 2024 năm 07 tháng 17 ngày
giá trị xây dựng$25,000giảm -77% so với năm 2017
giá trị đất$1,700,000tăng 109% so với năm 2017
CV chính phủ(2021 năm 06 tháng)$1,725,000tăng 87% so với năm 2017
Sàn gỗ ngoài trờiYes
Cảnh quanNo appreciable view
Độ dốcLevel
Diện tích đất960m²
Diện tích sàn107m²
Năm xây dựng1945
Số hiệu chứng thưNA827/226
Loại chứng thưFreehold
Mô tả pháp lýLOT 78DP 8234
Hội đồng thành phốAuckland - Waitakere
Mô tả quyền sở hữuFSIM,1/1,LOT 78 DEPOSITED PLAN 8234,961m2
Thuế đất$4,009.00 2023/2024
Tình trạng xây dựngExternal Walls: Good Roof: Good
Quy hoạch đô thịResidential - Mixed Housing Suburban Zone

thông tin trường học

tên
khoảng cách
loại
cấp
Thuộc tính
giới tính
Score
Decile
New Lynn School
0.72 km
Tiểu Học
1-6
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 455
4
Blockhouse Bay Intermediate
0.92 km
Trung Học Cơ Sở
7-8
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 411
5
Green Bay High School
1.73 km
Trung Học Cơ Sở
9-15
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 432
8
Kelston Girls' College
2.23 km
Trung Học Cơ Sở
9-15
Trường Công
Trường Nữ sinh
EQI: 509
2
Kelston Boys' High School
2.86 km
Trung Học Cơ Sở
9-15
Trường Công
Trường Nam sinh
EQI: 507
3
Kelston Intermediate
3.11 km
Trung Học Cơ Sở
7-8
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 507
2

lịch sử nhà đất

Need Login
Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!

phát triển bất động sản

quy hoạch đô thị:Residential - Mixed Housing Suburban Zone
diện tích đất:960m²
loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:Freehold
quy hoạch đô thị
đường ống ngầm
đường đồng mức
nhà ở chính phủ
khu vực lũ lụt

Dữ liệu khu phố và xung quanh của Akehurst Avenue

phân tích khu vực

phân tích dữ liệu - giá nhà tại New Lynn
biểu đồ giá nhà tại New Lynn
năm
giá trung vị
biên độ
số lượng bán
2024
$925,000
-1.6%
27
2023
$940,000
-14.8%
51
2022
$1,103,000
-8.1%
51
2021
$1,200,000
31.7%
101
2020
$911,000
18.6%
130
2019
$768,000
-7.5%
79
2018
$830,416
1.3%
102
2017
$820,000
-3.5%
80
2016
$850,000
12.6%
94
2015
$755,000
21%
107
2014
$624,000
-
88

vay

giao dịch xung quanh

địa chỉ đường phố
khoảng cách
số phòng ngủ
số phòng tắm
diện tích xây dựng
thời gian bán
giá bán
nguồn dữ liệu
1/123 Gardner Avenue, New Lynn
0.21 km
2
1
-m2
2024 năm 07 tháng 22 ngày
$707,500
Council approved
22 Cutler Street, New Lynn
0.15 km
3
1
-m2
2024 năm 07 tháng 16 ngày
$989,000
Council approved
1/27 Akehurst Avenue, New Lynn
0.20 km
2
1
72m2
2024 năm 06 tháng 21 ngày
$670,000
Council approved
0.24 km
4
154m2
2024 năm 06 tháng 02 ngày
$975,000
Council approved
1/31 Tane Street, New Lynn
0.19 km
2
1
120m2
2024 năm 04 tháng 11 ngày
$850,000
Council approved

có thể bạn thích

cập nhật lần cuối:-