New Zealand
Tiếng Việt
nhập tìm kiếm...
3/47 Sheridan Drive, New Lynn, Auckland - Waitakere, 3 phòng ngủ, 0 phòng tắm, House

giá bán: $837,000

bán vào ngày 2024 năm 04 tháng 23 ngày

3/47 Sheridan Drive, New Lynn, Auckland - Waitakere

3
106m2

Nestled in the esteemed New Lynn neighborhood, on a quiet cul-de-sac, stands this meticulously renovated three-bedroom, one-car park home, built in 1980 with a mix of wall materials and an iron roof. This residential dwelling sits on a cross-lease title and offers an average-conditioned structure with a level contour, ideal for family living. The interior boasts a modern kitchen, an open-plan living area, and a luxurious master bedroom with his and her wardrobes, all amounting to a comfortable 106 square meters of floor area.

With a government capital value of $900,000 as of June 2021, this property has seen a 23.29% increase since July 2017. The HouGarden AVM estimates the property's value at $862,500, while the latest sale history shows a significant jump from $390,000 in 2013 to $610,000 in September 2023, reflecting a strong market trend.

For families with school-aged children, this property falls within the decile 5 Arahoe School and Blockhouse Bay Intermediate zones, and the highly regarded decile 8 Green Bay High School catchment area, ensuring access to quality education.

Updated on April 23, 2024

dữ liệu chính phủ

cập nhật dữ liệu vào : 2024 năm 07 tháng 17 ngày
giá trị xây dựng$320,000tăng 28% so với năm 2017
giá trị đất$580,000tăng 20% so với năm 2017
CV chính phủ(2021 năm 06 tháng)$900,000tăng 23% so với năm 2017
Sàn gỗ ngoài trờiYes
Cảnh quanNo appreciable view
Độ dốcLevel
Diện tích sàn106m²
Năm xây dựng1980
Số hiệu chứng thưNA90A/609
Loại chứng thưCross-Lease
Mô tả pháp lýLOT 2 DP 58794 1/4 SH BG FLAT 3 DP 151177
Hội đồng thành phốAuckland - Waitakere
Mô tả quyền sở hữuFSIM,1/4,LOT 2 DEPOSITED PLAN 58794,1550m2
Thuế đất$2,455.97 2023/2024
Tình trạng xây dựngExternal Walls: Average Roof: Average
Quy hoạch đô thịResidential - Mixed Housing Urban Zone

thông tin trường học

tên
khoảng cách
loại
cấp
Thuộc tính
giới tính
Score
Decile
Arahoe School
0.38 km
Tiểu Học
1-6
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 392
5
Green Bay High School
1.21 km
Trung Học Cơ Sở
9-15
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 432
8
Blockhouse Bay Intermediate
1.43 km
Trung Học Cơ Sở
7-8
Trường Công
Trường Hỗn hợp
EQI: 411
5

lịch sử nhà đất

Need Login
Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!

phát triển bất động sản

quy hoạch đô thị:Residential - Mixed Housing Urban Zone
diện tích đất:-
loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:Cross-Lease
quy hoạch đô thị
đường ống ngầm
đường đồng mức
nhà ở chính phủ
khu vực lũ lụt

Dữ liệu khu phố và xung quanh của Sheridan Drive

phân tích khu vực

phân tích dữ liệu - giá nhà tại New Lynn
biểu đồ giá nhà tại New Lynn
năm
giá trung vị
biên độ
số lượng bán
2024
$838,500
2.4%
16
2023
$819,000
-10%
35
2022
$910,000
2.8%
41
2021
$885,000
13.3%
58
2020
$781,000
12.4%
50
2019
$695,000
-3.1%
54
2018
$717,500
1.3%
72
2017
$708,500
-2.7%
40
2016
$728,000
12.9%
55
2015
$645,000
22.9%
49
2014
$525,000
-
53

vay

giao dịch xung quanh

địa chỉ đường phố
khoảng cách
số phòng ngủ
số phòng tắm
diện tích xây dựng
thời gian bán
giá bán
nguồn dữ liệu
19A Mason Street, New Lynn
0.20 km
3
1
-m2
2024 năm 05 tháng 17 ngày
$989,000
Council approved
6/26 Sheridan Drive, New Lynn
0.13 km
3
2
104m2
2024 năm 05 tháng 09 ngày
$868,000
Council approved
16a Sheridan Drive, New Lynn
0.06 km
3
2
146m2
2024 năm 04 tháng 15 ngày
$950,000
Council approved
1/26 Sheridan Drive, New Lynn
0.13 km
3
2
108m2
2024 năm 04 tháng 09 ngày
$867,000
Council approved
0.03 km
3
110m2
2024 năm 03 tháng 01 ngày
$1,180,000
Council approved

có thể bạn thích

cập nhật lần cuối:-