นิวซีแลนด์
ภาษาไทย(Phasa Thai)
กลับ
แบ่งปัน

พบทั้งหมด 46 รายการ Remuera,Auckland City ข้อมูลซื้อบ้าน

Parnell 3ห้องนอน A perfect fit
รายการใหม่
16
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Only 5% Deposit now and 5% on commencement of ...
10
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 12-02 00:00
Remuera 3ห้องนอน Do - up, Develop or Build a Dream Home
32
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 06-23 00:00
Remuera 3ห้องนอน Excellent Value in Remuera
วันเปิดบ้าน 07-20 14:30 14:30-15:00
รายการใหม่
21
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 07-11 00:00
Remuera 3ห้องนอน Super Central and Secluded in DGZ
วันเปิดบ้าน 07-20 12:00 12:00-12:30
20
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน HEAVENLY HARBOUR VIEWS AT THE ASCOT!
23
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน // H I D E A W A Y
23
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Independent living redefined
26
ส่งอีเมลสอบถาม
Epsom 3ห้องนอน Stylish Three-Bedroom Apartment in Prime Location
25
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Boutique Townhouse / Central Location
15
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Prime DGZ Options (Buy One or Buy Both)
21
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 05-21 00:00
Remuera 3ห้องนอน Looking for BIG Profits?
วันเปิดบ้าน 07-20 12:30 12:30-13:00
15
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน PRICE REDUCED ... NOW WE ARE SELLING!
วันเปิดบ้าน 07-17 13:30 13:30-14:00
17
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Single Level, Style, DGZ
24
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 05-01 00:00
Remuera 3ห้องนอน Your Step Into Remuera
วันเปิดบ้าน 07-20 12:00 12:00-12:30
14
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 04-16 00:00
Epsom 5ห้องนอน Brand New Luxury in Double Grammar Zone
บ้านใหม่ทั้งหมด
28
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Priced reduced to $2,160,000
24
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Section for Sale, make an offer!
12
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Priced to Sell, Make an Offer!
19
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Entry Level Newly Refurbished Home in Double G...
29
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Relocated Vendor instructs a definite sale! DGZ
23
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 03-13 00:00
Remuera 3ห้องนอน $999,000 - Best Value 3 Bedroom In Remuera?
14
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน A Fabulous Price, A Fantastic Postcode
17
ส่งอีเมลสอบถาม
วันที่ประกาศ 02-22 00:00
Kohimarama 4ห้องนอน Rare Bays Opportunity Revealed
16
ส่งอีเมลสอบถาม
โปรโมทวันที่ประกาศ 06-17 00:00
Remuera 3ห้องนอน The Vendor Wants It Sold, Present an Offer!
19
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Investors lose, your gain! Ignore CV
12
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Serene Waterside Sophisticate
26
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Location, location, location!
วันเปิดบ้าน 07-20 12:00 12:00-12:45
24
ส่งอีเมลสอบถาม
Remuera 3ห้องนอน Norana Terraces - Nearing Completition!
บ้านใหม่ทั้งหมด
8
ส่งอีเมลสอบถาม