นิวซีแลนด์
ภาษาไทย(Phasa Thai)
พิมพ์เพื่อค้นหา...
Lot3/33 Garadice Road, Rothesay Bay, North Shore City, Auckland, 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, House
บ้านใหม่ทั้งหมด

ต่อรองราคา

Lot3/33 Garadice Road, Rothesay Bay, North Shore City, Auckland

3
2
1
Houseวันที่ประกาศ 06-06 00:00

Rothesay Bay 3ห้องนอน Your Perfect Coastal Brand New Homes-Rangi Zone!

Nestled in the heart of Rothesay Bay, Auckland, lies an exceptional opportunity for first-time homebuyers and savvy investors. 33 Garadice Road presents five brand new, architecturally designed residences that perfectly blend modern living, convenience, and coastal charm.

These homes are thoughtfully crafted to meet the diverse needs of today's homeowners. Lot 1-3 offers standalone houses, providing privacy and ample space for growing families. Each of these homes features three bedrooms

+ one study room, two full bathrooms, and a single garage, ensuring comfort and practicality. For those seeking a more compact living arrangement, Lot 4-5 consists of duplex townhouses, also boasting three or Four bedrooms and two bathrooms with a single garage. These duplexes offer the perfect balance of community and independence, ideal for both young professionals and smaller families.

A short stroll takes you to Rothesay Bay shops, where you can enjoy a variety of bars, restaurants, and cafes. Public transport is also easily accessible, making commuting a breeze. For those who cherish outdoor activities, Murrays Bay Beach is nearby, offering a perfect spot for a refreshing swim or a leisurely walk along the shore. The adventurous can jump off the wharf, while those preferring a tranquil experience can meander along the pipeline to Mairangi Bay Village or take the scenic coastal walkway to Rothesay Bay and Browns Bay.

The location also boasts premium educational facilities, making it a desirable choice for families. The homes are zoned for Browns Bay School, Murrays Bay Intermediate, Northcross Intermediate, and Rangitoto College, ensuring your children have access to some of the best schools in the area.

Don't miss out on this unique opportunity. Contact us today to schedule a viewing and take the first step towards owning your dream home at 33 Garadice Road, Rothesay Bay. Your perfect home awaits!

ตำแหน่ง

เครือข่ายโรงเรียน

ชื่อ
ระยะทาง
ประเภท
ระดับชั้น
ลักษณะ
เพศ
Score
Decile
Browns Bay School
0.56 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 373
10
Murrays Bay School
1.03 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 362
10
Murrays Bay Intermediate
1.24 km
มัธยมศึกษา
7-8
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 381
10
St John's School (Mairangi Bay)
1.70 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 353
10
Rangitoto College
1.88 km
มัธยมศึกษา
9-15
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 400
10
Sherwood School (Auckland)
1.99 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 376
10
Torbay School
2.13 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 395
10
Mairangi Bay School
2.27 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 359
10
Northcross Intermediate
2.38 km
มัธยมศึกษา
7-8
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 407
10
Glamorgan School
2.74 km
ประถมศึกษา
1-6
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนสหศึกษา
EQI: 399
10

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การวางผังเมือง:-
พื้นที่ดิน:-
ประเภทโฉนดที่ดิน:-
การแบ่งเขตการวางผังเมือง
ท่อใต้ดิน
เส้นชั้นความสูง
ที่พักรัฐบาล
เขตน้ำท่วม

ข้อมูลเขตและบริเวณใกล้เคียงของGaradice Road

สินเชื่อ

แนะนำเพิ่มเติม

Rothesay Bay 3ห้องนอน The Best Buy in Rothesay Bay?
วันเปิดบ้าน 07-27 11:00 11:00-11:30
19
ส่งอีเมลสอบถาม
Rothesay Bay 3ห้องนอน Affordable New Homes in Rangitoto College Zone!
วันเปิดบ้าน 07-27 13:00 13:00-14:00
41
ส่งอีเมลสอบถาม
Rothesay Bay 3ห้องนอน Modern Charm Meets Family Friendly Living
18
ส่งอีเมลสอบถาม

คาดว่าคุณน่าจะชอบ

รหัสทรัพย์สิน:L28221098อัปเดตล่าสุด:2024-07-20 19:40:32