นิวซีแลนด์
ภาษาไทย(Phasa Thai)
FIVE AM REALTY LIMITED (Licensed: REAA 2008) - Ray White, Botany
Mike Chen

Mike Chen

Licensee SalespersonFIVE AM REALTY LIMITED (Licensed: REAA 2008) - Ray White, Botany
021 67 ...
อีเมล
รายการที่ขาย
3
ทรัพย์สินที่ขาย(24 เดือนที่ผ่านมา)
11
ราคาเฉลี่ยขาย(24 เดือนที่ผ่านมา)
$1,254,000

แนะนำตัวนายหน้า

迈克·陈 房地产团队,是您在奥克兰买房卖房的专业房地产团队。我们的团队以提供高效的服务而闻名,并且会根据最新市场趋势,为您的房产提供诚实的评估。我们理解您时间的价值,致力于适应您的日程安排,确保为您提供无缝和个性化的体验。

我们的工作方式融合了热情、卓越的沟通技巧和建立客户持久关系的真诚愿望。无论您是卖家还是买家,您都会发现我们团队友好的态度和强大的建立关系能力令人耳目一新。我们对细节的敏锐观察、优秀的多任务处理能力和娴熟的问题解决技巧进一步巩固了我们作为您房地产旅程中可信赖伙伴的声誉。

文化敏感性和语言多样性是我们的主要优势之一。我们能流利使用英语、普通话、粤语和日常日语,独特地定位于能够导航奥克兰的多元文化景观,为广泛的客户群体促成顺畅的交易。

凭借全面的市场洞察力和积极主动的态度,迈克·陈房地产团队准备好了引导您穿越买卖房产的复杂性。今天就联系我们,了解我们如何在当前市场中将您与合适的买家或卖家联系起来。让我们一起开启这段旅程,您的房地产目标就是我们的使命。Mike's mission is simple: to ensure that every client enjoys a seamless and thoroughly enjoyable real estate experience.

Known for his warm, approachable demeanor and deep family values, Mike brings a broad perspective and a deep understanding of New Zealand's unique property landscape, having lived in diverse locales such as Auckland, Christchurch, Dunedin, and Invercargill.

With years of experience in the real estate industry, Mike has cultivated an expansive network of contacts, including strong ties within the Asian community both locally and internationally. This network enriches his ability to effectively bridge markets and connect sellers with the right buyers.

Clients working with Mike can expect top-notch service tailored to their needs, honest property evaluations aligned with the latest market trends, and a commitment to accommodate their schedules with utmost flexibility.

His approach is friendly and energetic, and he is skilled in forging lasting relationships. He is meticulous, adept at juggling multiple tasks, and always ready to tackle challenges head-on, making him a trusted advisor among clients and colleagues alike.

Culturally savvy and fluent in English, Mandarin, Cantonese, and conversational Japanese, Mike is uniquely positioned in the market to serve a diverse clientele.

Armed with in-depth market insights and a proactive attitude, Mike is eager to discuss how he can help you achieve your real estate goals. He invites you to connect and explore how he can make your property aspirations a reality.

Mike Chen Top 10 suburbs (24 เดือนที่ผ่านมา)

เขต
ทรัพย์สินของตัวแทน
จำนวนขายทั้งหมด
ราคาเฉลี่ยขาย
Takanini
2
1
Flat Bush
4
2
Otara
3
2
Newmarket
1
1
Auckland Central
1
1
Papakura
1
1
East Tamaki Heights
1
1
Highland Park
1
1
Manurewa
1
1
Mount Wellington
1
1

จำนวนทรัพย์สินที่ขาย (24 เดือนที่ผ่านมา)

Statictis
บ้าน
9
Statictis
ที่ดิน
1
Statictis
อพาร์ตเมนต์
1

ราคาขายกลาง (24 เดือนที่ผ่านมา)

Statictis
ห้องทั้งหมด
$113.5万
Statictis
3-4 ห้อง
$113.0万